Nhật ký đi biển của ken

Những trãi nghiệm mới nhất của Ken về những chuyển đi biển, cuộc sống của những ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ.

YOUTUBE

Nhật ký 11 ngày trên biển