Mực khô size 6 (33~35 con/kg) không hóa chất

535.0001.069.000

Mực khô loại 1 size 33-35 con
Mực khô size 6 (33~35 con/kg) không hóa chất